S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

10 rokov eura; Čo prinieslo zberateľom?

01.01.2019

10 rokov eura; Čo prinieslo zberateľom?

Dnes si pripomíname výročie zavedenia jednej z najsilnejších mien na Slovenku. Áno, je tomu už 10 rokov, čo v peňaženkách nosíme euromince. Okrem množstva výhod a nevýhod pre našu makroekonomiku malo určité dôsledky aj na nás zberateľov.

Rok za rokom plynie a my sme práve vstúpili do nového roka plného výziev, radosti, zberateľského blahobytu a množstva ďalších príjemných okamihov. Dovoľte mi zaželať Vám veľa úsmevu, málo starosti a násobky priateľov po Vašom boku.

Dnes si pripomíname výročie zavedenia jednej z najsilnejších mien na Slovenku. Áno, je tomu už 10 rokov, čo v peňaženkách nosíme euromince. Okrem množstva výhod a nevýhod pre našu makroekonomiku malo určité dôsledky aj na nás zberateľov.

 V našich zbierkach sa objavili nové mince. Mince, ktoré sú z lícnej strany totožné pre všetky krajiny eurozóny. Krajine však zostáva rubová strana mince na prezentáciu svojej vlastnej výnimočnosti a integrity. Krajiny to zobrali po svojom a my Vám teraz prinášame len malý fragment takýchto mincí - Pamätných dvojeuroviek Slovenska.

10. výročie HMÚ 2009

 

20. výročie Nežnej revolúcie 2009

Na minci je znázornený zvon, ktorý má namiesto srdca zväzok kľúčov. Pripomína demonštráciu zo 17. novembra 1989, keď demonštranti zvonili kľúčmi na znak odomknutia dverí. Táto udalosť bola začiatkom „nežnej revolúcie“ vo vtedajšom Československu. Pod zvonom sa nachádza značka autora návrhu a značka slovenskej Mincovne Kremnica. Okolo zvona je uvedený nápis „17. NOVEMBER SLOBODA DEMOKRACIA“, letopočet „1989-2009“ a názov vydávajúcej krajiny „SLOVENSKO“. Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

20. výročie založenia V4 2011

Vo vnútornej časti mince sú obrysy štyroch štátov strednej Európy – Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska. Obrysy prekrýva zložené písmeno „V“ označujúce Vyšehradskú skupinu, alianciu známu aj ako „Vyšehradská štvorka“ alebo „V4“. Skupina bola založená po samite hláv štátov alebo predsedov vlád Česko-Slovenska, Maďarska a Poľska v maďarskom meste Visegrád dňa 15. februára 1991, a to najmä v záujme spolupráce v oblastiach spoločného záujmu v rámci procesu európskej integrácie. Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

10 rokov eurobankoviek a mincí 2012

 

1150 rokov od príchodu sv. Cyrila a Metóda 2013

Vo vnútornej časti mince sú vyobrazení solúnski bratia Konštantín a Metod po stranách symbolického dvojkríža stojaceho na trojvrší. Kríž je držaný ako biskupská berla na znak spojenia symbolov štátnosti a kresťanstva a na zdôraznenie významu misie oboch bratov, ktorá prispela k zabezpečeniu plnej suverenity a legitimity Veľkej Moravy – prvého slovanského štátu v strednej Európe. Konštantín drží v rukách knihu, ktorá predstavuje vzdelanosť a vieru, Metod je vyobrazený s kostolom ako symbolom viery a kresťanskej cirkvi. Na spodnom okraji vnútornej časti mince je uvedený názov vydávajúcej krajiny „SLOVENSKO“ a letopočty „862“ a „2013“ oddelené od seba grafickou značkou. Na hornom okraji vnútornej časti mince sú uvedené mená „KONŠTANTÍN” a „METOD”. Naľavo od bratov sa nachádzajú štylizované iniciály autora výtvarného návrhu Miroslava Hrica „mh“, napravo od nich sa nachádza značka Mincovne Kremnica, ktorú tvorí skratka „MK“ umiestnená medzi dvoma razidlami. Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

10 rokov členstva v EÚ 2014

V strede národnej strany mince sú štylizované písmená „EÚ“ ako skratka Európskej únie a v popredí je štátny znak Slovenskej republiky. Na pravej strane vnútornej časti mince je na dvoch riadkoch uvedený dátum pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii „1.5.2004“ a bezprostredne pod ním je rok „2014“. Pozdĺž spodného okraja vnútornej časti mince je uvedený názov vydávajúcej krajiny „SLOVENSKO“. Pozdĺž horného okraja sú v polkruhu uvedené slová „10. VÝROČIE VSTUPU DO EURÓPSKEJ ÚNIE“. Vľavo dole je značka Mincovne Kremnica (pozostávajúca z písmen „MK“ medzi dvoma razidlami) a vpravo dole sa nachádzajú štylizované písmená „MP“, monogram autorky motívu Márie Poldaufovej. Vo vonkajšom prstenci mince je dvanásť hviezd Európskej únie.

200 rokov od narodenia Ľ. Štúra 2015

Minca znázorňuje portrét Ľudovíta Štúra. Napravo od portrétu je pozdĺž vnútorného okraja mince uvedený rok vydania „2015“ a napravo od neho názov vydávajúcej krajiny „SLOVENSKO“. Naľavo od portrétu sú pozdĺž vnútorného okraja mince uvedené roky Štúrovho narodenia a smrti „1815 – 1856“ a naľavo od nich sa nachádza meno „ĽUDOVÍT ŠTÚR“. V pravej hornej časti motívu je značka Mincovne Kremnica pozostávajúca z iniciál „MK“ umiestnených medzi dvoma razidlami. V pravej dolnej časti sú štylizované písmená „IŘ“, iniciály autora návrhu Ivana Řeháka. Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

30. výročie vlajky EÚ 2015

Predsedníctvo Rade EÚ 2016

V strednej časti sa nachádza štátny znak Slovenskej republiky na pozadí dynamických zbiehajúcich sa čiar, ktoré predstavujú postavenie a význam Slovenskej republiky počas jej predsedníctva v Rade Európskej únie. Napravo od štátneho znaku je rok „2016“. Po obvode vnútorného kruhu je uvedený názov krajiny „SLOVENSKO“ a nápis „PREDSEDNÍCTVO SR V RADE EÚ“. Tieto dva nápisy sú od seba oddelené grafickými symbolmi. Značka mincovne v Kremnici „MK“, umiestnená medzi dvoma razidlami, a štylizované písmená „VP“ – iniciálky autora mince Vladimíra Pavlicu, sú umiestnené v dolnej časti mince. Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

550. výročie založenie akadémie Istropolitana 2017

Motív zobrazuje postavy učiteľa a dvoch študentov, ktorí sa nachádzajú pred priečelím budovy bývalej Univerzity Istropolitany v Bratislave. V ľavej hornej časti kompozície je znázornený medailón kráľa Mateja Korvína, zakladateľa univerzity. Nad medailónom je nápis „1467“, teda rok, v ktorom univerzita začala svoju činnosť. Názov vydávajúcej krajiny „SLOVENSKO“ sa nachádza v spodnej časti vnútorného kruhu nad rokom vydania „2017“. Pozdĺž ľavého okraja vnútorného kruhu je uvedený nápis „UNIVERZITA“ a pozdĺž pravého okraja „ISTROPOLITANA“. V ľavej spodnej časti motívu sa nachádza značka Mincovne Kremnica pozostávajúca z iniciál „MK“ umiestnených medzi dvoma razidlami. Pod značkou mincovne sú štylizované písmená „MP“, iniciály autorky výtvarného návrhu Márie Poldaufovej. Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

25. výročie Slovenskej republiky 2018

Minca symbolizuje vstup Slovenska do Európskej únie a eurozóny prostredníctvom štylizovaného portálu, ktorý preklenuje mapu Slovenska a symbol eura obkolesený hviezdami Európskej únie, z ktorých niektoré sú prekryté mapou. V ľavej časti motívu sa nachádza štátny znak Slovenska. Vľavo dole je v polkruhu uvedený názov vydávajúcej krajiny „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“. Vpravo pod mapou je umiestnený dátum vzniku republiky „1.1.1993“ a pod ním rok vydania mince „2018“. Medzi mapou a dátumom je značka Mincovne Kremnica, ktorú tvoria iniciály „MK“ umiestnené medzi dvoma razidlami, a štylizované iniciály autora návrhu Pavla Károlyho „PK“. Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

Rubriky blogu

Prihláste sa k odberu

Nenechajte si újsť

Reklama

NTI4NTZ